Renesansowa rzeźba sepulkralna – wycieczka studyjna III A do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Oprowadzanie po zabytkach Katedry Płockiej zrealizowała Natalia Kowalczyk pod kierunkiem historyka sztuki prof. Marka Mroczkowskiego.

Podziękowanie dla proboszcza parafii pw. św. Zygmunta przy Katedrze Płockiej ks. kan. Stefana Cegłowskiego za udostępnienie ciekawych źródeł, a także wyrazy uznania za trwającą realizację remontu świątyni, w tym renowację polichromii Władysława Drapiewskiego.