„Tadeusz Kantor – życie i twórczość” – multimedialna lekcja historii sztuki w wykonaniu Aleksandry Rogozińskiej

Aleksandra Rogozińska z klasy IV A przeprowadziła ciekawą lekcję o jednym z najwybitniejszych twórców II połowy XX wieku, uhonorowanym przez UNESCO Rokiem Tadeusza Kantora (2015).

Prezentowane wypowiedzi twórcy, zdjęcia, fragmenty filmów, wybrane cytaty krytyków teatralnych ukazały zarys biografii Tadeusza Kantora na tle epoki i złożony obraz jego twórczości, na którą złożyły się techniki ambalażu, informelu, konceptualizmu, happeningu i teatru.

Tadeusz Kantor był twórcą jednego z najważniejszych światowych teatrów eksperymentalnych Cricot 2. W 1976 roku inscenizację „Umarłej klasy” utrwalił Andrzej Wajda, a przedstawienie zostało uznane w Nowym Jorku najlepszym spektaklem teatralnym świata. O widowisku „Wielopole, Wielopole” jeden z najwybitniejszych współczesnych krytyków teatralnych, który kierował między innymi Biennale w Wenecji, Franco Quadri napisał, że „stało się własnością całego świata” (1980).

Temat lekcji konsultowany był z historykiem sztuki prof. Markiem Mroczkowskim, który wskazał prace artysty w arkuszach maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Lekcja została przyjęta oklaskami.

Aleksandrze Rogozińskiej życzymy dostania się na wymarzone Kuratorstwo i Teorie Sztuki – nowy kierunek na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski