Studia klasy III B nad renesansową rzeźbą sakralną i sepulkralną w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku

Referat przygotowała i przedstawiła Amelia Baszewska ze wsparciem Oliwii Chyszberg. Zajęcia odbyły się pod kierunkiem historyka sztuki prof. Marka Mroczkowskiego.

Zdjęcie wykonane przy nagrobku wojewody płockiego, senatora, przewodniczącego Trybunału Skarbowego Koronnego Stanisława Krasińskiego, w głębi widoczny fragment nagrobka biskupa płockiego, kanclerza wielkiego koronnego Piotra Dunin Wolskiego.

Zdjęcia: Jakub Golatowski (III B), Marek Mroczkowski