Tytuł profesora dla dr. hab. Axela Schwerka – członka Międzynarodowego Jury organizowanego przez Plastyk Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prof. dr hab. Axel Schwerk – P1 i P4 na zdjęciach.

Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska, wykładowca Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Axel Schwerk pełni też funkcję członka Międzynarodowego Jury organizowanego przez I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” (II edycja już jesienią br.), wcześniej realizowanego jako Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”.

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska napisała na szkolnym Facebooku: „Szanownemu Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów na polu naukowym i edukacyjnym. Jednocześnie dziękujemy za wieloletnią współpracę z naszą szkołą artystyczną”.

Red. SI przyłącza się do gratulacji.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim,52517?fbclid=IwAR0KXcd2wG5SoSAXE2RAOX43CEQG3C6WDez4ehfGca6VkYeHA0xAEQZoEaA

Zdjęcia w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego: Marek Borawski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku: Archiwum Szkoły. Od lewej: historyk sztuki mgr Marek Mroczkowski, mgr Dymitr Tkanko (UKR) – Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, artysta plastyk mgr Magdalena Sikorska-Tokarska, mgr Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, prof. dr hab. Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. dr hab. Jan Rylke – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Jacek Dyrzyński – Kierownik Katedry Problemów Plastycznych Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. dr hab. Axel Schwerk (DEU) – Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska, wykładowca Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.