25. uroczystość wręczenia świadectw ukończenia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku oraz odznaczenie Szkoły Medalem Zasłużony dla Powiatu Płockiego

Rok 2022 to 25. egzamin dyplomowy i maturalny w słynnym płockim Plastyku (rok zał. 1993) i odznaczenie Szkoły medalem, którego zaszczytna dewiza brzmi: Polsce i Ziemi Płockiej.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie publikacja: Marek Mroczkowski, 25 egzaminów dyplomowych i matur w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w latach 1998-2022, wyd. I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, Płock 2022, ss. 73, ISBN 978-83-952589-0-9, nakład 200 egzemplarzy.

Sala wystawowa I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, 29/04/2022, godz. 12:00 CEST.