Amelia Bertocchi, Gabriela Machała (II A), Natalia Jaroszewska (II B), Karina Lewicka (II C) – trzy referaty na temat Drzwi Płockich

Trzy wycieczki edukacyjne klas drugich do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku.

Trzy dobrze przygotowane referaty na temat Drzwi Płockich – arcydzieła romańskiej metaloplastyki, zamówionego przez biskupa płockiego Aleksandra z Malonne w połowie XII wieku i odlanego w brązie w magdeburskim warsztacie Riquinusa („Riquin me fecit”) i Waismutha.

Wycieczki edukacyjne odbyły się w samą porę przed sprawdzianami z historii sztuki obejmującymi romańską architekturę, rzeźbę, malarstwo i rzemiosło artystyczne. Uczniowie mieli sposobność powtórzenia takich zagadnień, jak na przykład techniki odlewnicze, funkcje romańskich drzwi z brązu, źródła ikonograficzne i typy przedstawień, perspektywa hieratyczna, rodzaje bordiur.

Zabytek starszy od Drzwi Gnieźnieńskich, zrabowany jeszcze w średniowieczu, obecnie znajduje się w murach soboru św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. Dzięki staraniom Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego dr. inż. Jakuba Chojnackiego w Płocku znajduje się wierna kopia z brązu, zawieszona dnia 23 listopada 1981 roku, poświęcona przez Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa podczas uroczystości dnia 28 lutego 1982 roku.

Zdjęcia: prof. Marek Mroczkowski (członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1987), Kacper Raczyk (II A), Bartosz Pieniążek (II B), Laura Borowska (II C)