Wernisaż „Ogrody” prof. dr. hab. Jana Rylkego w stołecznej Galerii TEST Mazowieckiego Instytutu Kultury

Koncepcje ogrodu na przestrzeni dziejów w obrazach (akryl na płótnie, 60 x 80 cm) i makietach pokazujących układ przestrzenny ogrodów (drewno, 30 x 50 x 10-20 cm).

Malarskie kompozycje uzupełnione zostały typowym dla danej epoki rzeźbiarskim wizerunkiem postaci według m.in. Donatella, Gianlorenza Berniniego, Augusta Rodina, Alfonsa Muchy, Henryka Kuny.

Podczas wernisażu dostępny był katalog wystawy, a także odbyła się promocja publikacji Jana Rylkego „Historia sztuki ogrodowej” (Warszawa 2022), którą autor uprzejmie udostępnia także online.

Prof. dr hab. Jan Rylke, artysta malarz, performer, historyk sztuki ogrodowej, twórca Katedry Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, autor dwustu piętnastu naukowych monografii i rozpraw, dwunastu podręczników i skryptów, ponad czterdziestu wystaw indywidualnych, uczestnik stu siedemdziesięciu sześciu wystaw zbiorowych, autor osiemdziesięciu sześciu koncertów i występów o charakterze performance.

Z rekomendacji Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego ten wybitny artysta i uczony pełnił też od początku, czyli od 2008 roku, funkcję przewodniczącego jury najpierw ogólnopolskiego, następnie od 2012 roku międzynarodowego konkursu plastycznego dla uczniów szkół plastycznych Europy Środkowej, organizowanego obecnie w formule biennale Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”, którego II edycję I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku realizuje jesienią br. pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i z rekomendacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W wernisażu uczestniczyli między innymi Marek i Antoni Mroczkowscy z Płocka, a także prof. Rafał Strent – profesor zwyczajny, malarz, rysownik, grafik, kilkakrotnie goszczący w Płocku jako członek Jury Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.

Prof. Rafał Strent to były Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1990-1996), gdzie wcześniej był przewodniczącym NSZZ Solidarność uczelni. Pełnił też funkcje przewodniczącego Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprzewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, członka i eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, prezydenta (obecnie wice-) afiliowanej przy UNESCO Polskiej Sekcji International Association of Art.

Aktualnie trwa ekspozycja prac prof. Rafała Strenta „ANTIDOGMA – malarstwo semantyczne” w Galerii Pod Belką Nidzickiego Ośrodka Kultury.

https://sztukakrajobrazu.pl/historia_sztuki_ogrodowej.pdf

https://www.galeriatest.pl/wystawy/jan-rylke-ogrody/

http://www.rylke.pl