Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński objął patronatem honorowym II Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Konkurs organizuje I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Wyróżnienie to zarezerwowane jest „dla przedsięwzięć, mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej, ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski” (§ 2 Regulaminu przyznawania honorowego patronatu i członkostwa w komitecie honorowym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Staraniem I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” posiada ponadto rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Słynny płocki Plastyk jest jedną z dziewięciu szkół plastycznych organizujących w Polsce konkursy międzynarodowe, które posiadają to ważne merytorycznie i artystycznie wyróżnienie.

Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18 listopada 2022 roku w Płockiej Galerii Sztuki.