Absolwentka I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Aleksandra Pawlak – w zespole odnawiającym polichromie Władysława Drapiewskiego w Katedrze Płockiej

W procesie renowacji monumentalnej polichromii Władysława Drapiewskiego w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku uczestniczy absolwentka I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Aleksandra Pawlak.

Pracami zespołu kieruje dr hab. prof. ASP Sylwester Piędziejewski, który prowadzi Pracownię Technologii i Technik Malarstwa Ściennego Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wielomilionowe dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiają nie tylko renowację i konserwację polichromii, ale też wymianę poszycia dachowego jednej z pięciu najstarszych, bo erygowanej w 1075 roku, katedr Polski.

Nad całością inwestycji czuwa ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej, który z udziałem funduszy europejskich zrealizował wcześniej modernizację Muzeum Diecezjalnego im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku.

Jego staraniem ukończona została w 2017 roku z pietyzmem renowacja katedralnej Kaplicy Królewskiej, największej nekropolii Piastów, kryjącej szczątki siedemnastu książąt. Są tu pochowani trzej, a nie, jak się błędnie sądzi, dwaj władcy Polski: Władysław I Herman (1043-1102), jego syn Bolesław III Krzywousty (1086-1138) i jego wnuk, dzierżący seniorat i pryncypat Bolesław IV Kędzierzawy (1122-1173), a także Konrad I Mazowiecki (1187-1247) i ostatni płocki Piast Janusz II (1455-1495), po którego śmierci Mazowsze Płockie zostało inkorporowane do Polski jako województwo płockie.

W Kaplicy Królewskiej, oprócz polichromii, znajduje się odnowiony klasycystyczny sarkofag z monarszymi regaliami, który powstał w 1825 roku z inicjatywy światłego kręgu płocczan, członków utworzonego w 1820 roku Towarzystwa Naukowego Płockiego, jego Prezesa ks. bp. Adama Prażmowskiego, Rektora Szkoły Wojewódzkiej Płockiej Kajetana Morykoniego, której geneza sięga 1180 roku (obecna Małachowianka – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku), historyka i prawnika Wincentego Hipolita Gawareckiego – autorstwa znakomitego malarza i rysownika Zygmunta Vogla.

W bieżącym roku udostępniona została zwiedzającym odnowiona również Kaplica Świętej Rodziny, a w niej renesansowy, wykonany z alabastru i podolskiego gipsu stromatolitowego, dwukondygnacyjny nagrobek wojewody rawskiego, starosty płockiego, przyjaciela królowej Bony Andrzeja Sieprskiego i jego żony Katarzyny z Radziejowskich (ok. 1566-1572), autorstwa prawdopodobnie Santi Gucciego, ewentualnie rzeźbiarza z jego kręgu.

https://plastyk-plock.pl/index.php/2018/01/12/kaplica-krolewska-odnowiona/

https://plastyk-plock.pl/index.php/2022/03/26/renesansowa-rzezba-sepulkralna-wycieczka-studyjna-iii-a-do-bazyliki-katedralnej-pw-wniebowziecia-najswietszej-marii-panny/

https://plastyk-plock.pl/index.php/2022/04/01/klasa-iii-c-podczas-studiow-nad-rzezba-sakralna-i-sepulkralna-w-bazylice-katedralnej-pw-wniebowziecia-najswietszej-marii-panny/

https://plastyk-plock.pl/index.php/2022/04/08/studia-klasy-iii-b-nad-renesansowa-rzezba-sakralna-i-sepulkralna-w-bazylice-katedralnej-pw-wniebowziecia-najswietszej-marii-panny-w-plocku/

Zdjęcia: Marek i Antoni Mroczkowscy