Patronat honorowy Marszałka, Starosty i Prezydenta nad II Międzynarodowym Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Patronat honorowy objęli przedstawiciele władz samorządowych: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Płockiego Sylwester Ziemkiewicz i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski (patronat stały).

Dyrektor Kancelarii Marszałka Magdalena Flis przekazała w imieniu Marszałka życzenia „powodzenia w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia zachęcającego młodych ludzi do doskonalenia swoich umiejętności artystycznych oraz rozwijania kreatywności i wyobraźni”.