Rektorzy uczelni warszawskich udzielili patronatów honorowych II Międzynarodowemu Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Patronaty honorowe objęli Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski i Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada.

W Międzynarodowym Jury Biennale zasiadają m.in. uczeni i artyści z wyżej wymienionych szkół wyższych. Akademię Sztuk Pięknych reprezentuje Dziekan Wydziału Malarstwa prof. dr hab. Tomasz Milanowski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Axel Schwerk z Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego.