WARSZAWA/RADZIEJOWICE – wycieczka edukacyjna 29/09/2022

Odbudowana (1971-2019) po niemieckich zniszczeniach rezydencja władz I i II Rzeczypospolitej, miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dzieła Canaletta, Jana Matejki, Witkacego, selfie w Cosmos Muzeum, Józef Chełmoński w zespole pałacowo-parkowym w Radziejowicach.

WARSZAWA: ZAMEK KRÓLEWSKI – siedziba władz I Rzeczypospolitej (Króla, Izby Poselskiej, Senatu) i II Rzeczypospolitej (Naczelnika Państwa, Prezydenta), miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wystawa czasowa ku czci Canaletta „Bernardo Bellotto. W 300. rocznicę urodzin malarza”, Apartamenty Królewskie, Pałac Pod Blachą, Arkady Kubickiego, Ogrody Zamkowe, MUZEUM NARODOWE – wystawa czasowa „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia”, galerie stałe, COSMOS MUZEUM – interaktywne muzeum sztuki cyfrowej i iluzji.

RADZIEJOWICE: klasycystyczny pałac z Galerią Chełmońskiego, neogotycki zameczek, krajobrazowy park angielski z galerią rzeźb m.in. Xawerego Dunikowskiego, Alfonsa Karnego, Gustawa Zemły i słynną „Arką” Józefa Wilkonia.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń – wyłącznie: mail rodzica/prawnego opiekuna ze zgodą na wyjazd ucznia na adres: malgorzata.mroczkowska@plastyk-plock.pl.

https://www.zamek-krolewski.pl/strona/wizyta-wnetrza-i-ekspozycja/597-apartamenty-krolewskie

https://www.zamek-krolewski.pl/bernardo-bellotto

https://www.zamek-krolewski.pl/palac-pod-blacha

https://www.zamek-krolewski.pl/strona/wizyta/983-arkady-kubickiego

https://www.zamek-krolewski.pl/ogrody-zamkowe

http://www.mnw.art.pl/wystawy/witkacy-sejsmograf-epoki-przyspieszenia,247.html

https://cosmosmuzeum.pl/

https://www.palacradziejowice.pl/multipage-home/