„List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozpoczęcie roku w szkołach artystycznych”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński wyraził przekonanie, że w nowym roku szkolnym 2022/2023 odpowiednio zadbane polskie szkolnictwo artystyczne może się rozwijać.

W liście skierowanym do społeczności szkół artystycznych w Polsce Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisał między innymi: „Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym młodzi adepci sztuki pod okiem doświadczonych i kompetentnych pedagogów będą rozwijać swoje pasje i talenty. Wierzę, że każdy dzień będzie przybliżał ich do sukcesów, a nade wszystko do zdobycia wykształcenia artystycznego”. […]

„Życzę wszystkim Państwu, aby nadchodzący czas przyniósł nam jak najwięcej radości. Uczniom życzę wielu sukcesów i zadowolenia ze zdobywanych umiejętności. Rodzicom, nauczycielom i dyrektorom – satysfakcji z postawy swoich wychowanków i poczucia spełnienia w codziennych obowiązkach”.