Patronat honorowy Polskiego Komitetu do spraw UNESCO nad II Międzynarodowym Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Polski Komitet do spraw UNESCO już po raz drugi udzielił patronatu honorowego Międzynarodowemu Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”.

W liście skierowanym na ręce Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO Alicja Jagielska-Burduk napisała m.in.:

„Pragniemy wyrazić uznanie za kontynuowanie tego cenionego przedsięwzięcia, które umożliwia uzdolnionym uczniom europejskich szkół artystycznych rozwijanie zainteresowań plastycznych i wymianę doświadczeń. Wydarzenie to wpisuje się w zakres działań UNESCO na rzecz promocji edukacji artystycznej, która ma zasadnicze znaczenie w budowaniu twórczego i świadomego kulturowo społeczeństwa. Gratulujemy inicjatywy i życzymy sukcesów w jej realizacji”.

Warto podkreślić, że zgodnie z Regulaminem przyznawania honorowego patronatu przez Polski Komitet ds. UNESCO patronat honorowy „może być przyznany przedsięwzięciom edukacyjnym, naukowym, kulturalnym lub informacyjnym inspirującym się aktualnym programem Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) i Polskiego Komitetu ds. UNESCO”.

W związku z decyzją Polskiego Komitetu do spraw UNESCO możemy z przyjemnością zauważyć, że ukończony został etap pozyskiwania wsparcia ważnych krajowych instytucji i osobistości z obszaru władzy państwowej, samorządowej i akademickiej dla przedsięwzięcia organizowanego przez I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Są to: Polski Komitet do spraw UNESCO, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Płockiego Sylwester Ziemkiewicz, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski i JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada.

Ponadto Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” posiada osobne i szczególne wyróżnienie w postaci rekomendacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.