Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej z życzeniami Księży Biskupów na uroczystość wręczenia nagród i wernisaż II Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Z przyjemnością przedstawiamy list Kanclerza Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. kan. dr. Piotra Grzywaczewskiego do Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej.

W liście na uroczystość wręczenia nagród i wernisaż II Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” możemy między innymi przeczytać, iż „Księża Biskupi przesyłają serdeczne pozdrowienia i życzenia sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodymi, utalentowanymi ludźmi, którzy rozwijają swoje zdolności artystyczne”.