Uroczystość z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Salut Narodowy – 21 salw armatnich i defilada Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Na sztandarach dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

W tle Zamek Królewski, gdzie w Sali Senatorskiej Sejm Wielki uchwalił „Ustawę Rządową z dnia 3 maja” – pierwszą w Europie ustawę zasadniczą.

Zdjęcia: sygnał TVP.