Pierwsza w płockich szkołach wirtualna strzelnica laserowa jest w Plastyku

W kursie uczestniczyli profesorowie Adam Bębenista, Piotr Gruk, Marcin Mroczkowski, Przemysław Paszek. Karabinek M4 (USA), pistolet Glock 19X (AUT) – repliki z symulacją akustyczno-kinetyczną i multimedialną animacją komputerową na bazie wirtualnej przestrzeni 3D.

Maksymalne wyniki (5 x 10 pkt) uzyskali Marcin Mroczkowski i Piotr Gruk, co zdarzyło się po raz pierwszy wśród 150 strzelnic w Polsce – powiedział prowadzący szkolenie instruktor Krzysztof Worach z Autocomp Management w Szczecinie.

Nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie „Lider bezpieczeństwa państwa” (2023) system szkolno-treningowy „Pojedynek” posiada certyfikaty Ośrodka Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Instytutu Badawczego Wydziału Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wirtualna strzelnica laserowa spełnia również wymagania Konkursu Ofert Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” i kryteria podstawy programowej, zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 sierpnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 2022 poz. 1705).

Opracowane i finansowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej założenia techniczno-programowe wzbudziły duże zainteresowanie uczniów, posłużą nowoczesnemu i wszechstronnemu przygotowaniu młodzieży w zakresie obronności państwa polskiego. „Si vis pacem, para bellum” – Publius Flavius Vegetius Renatus, „De re militari”, IV AD.

https://pojedynek.com

Zdjęcia: kpr. pchor. rez. Marek Mroczkowski