„Poznając sztukę, jej historię oraz związki z władzą i polityką, rozumiemy lepiej człowieka, poszerzamy świadomość interpretatora współczesności” – motto X edycji studiów podyplomowych „Historia sztuki. Interpretacje” w Collegium Civitas w Warszawie

W programie adresowanym m.in. do nauczycieli historii sztuki naukowcy podkreślają „wagę nurtów i tendencji ustanawiających zmianę kulturową z jej wyznacznikami nie tylko o artystycznym, lecz zwłaszcza o politycznym i społecznym charakterze, kierując przy tym uwagę na powiązanie dzieła sztuki z miejscem rozumianym nie tylko jako przestrzeń, ale jako punkt zbiegu czasu, idei, tradycji i świadomości współczesnego interpretatora”.

„Historia sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna” czy też „Historia sztuki. Interpretacje” – to preferowane kierunki studiów podyplomowych, których absolwenci posiadają pierwszeństwo aplikacji na studia podyplomowe „Sztuka nowoczesna. Dialogi i pogranicza” Collegium Civitas w Warszawie.

Program łączy „przegląd dziejów sztuki […] w oparciu o generalne przemiany społeczne i polityczne z podejściem problemowym, z wyraźnym naciskiem na sztukę współczesną i jej uwikłanie w społeczny i polityczny kontekst”.

Nagminny brak kontekstów w wypracowaniach maturalnych wytknęła Centralna Komisja Egzaminacyjna nauczycielom historii sztuki i absolwentom podczas XVII Ogólnopolskiego Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki w Warszawie (na slajdzie wielkimi literami, żeby do wszystkich dotarło).

Przykładowy temat wypracowania: „Artysta jako świadek i komentator wydarzeń historycznych. […]” – czyli problem na maturze, gdyby abiturient lekceważył w nauce historii sztuki pespektywę społeczną i polityczną, a zatem wykazał brak rozumienia procesów dziejowych i nie uwzględnił wymaganych podstawą programową kontekstów. Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, egzamin maturalny 2021, arkusz egzaminacyjny z historii sztuki, poziom rozszerzony, EHSP-R0-100-2105, s. 19.

Podobnie jest w przypadku matury z języka polskiego, i to już na poziomie podstawowym. W wytycznych do wypracowania – tak, jak w historii sztuki, a nawet szerzej – znajdują się odwołania „do wybranych kontekstów [„kontekst” boldem, żeby do wszystkich dotarło – przyp. Red. SI] (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego)”, np. w temacie 2: „Marzenia o lepszym świecie a zderzenie z rzeczywistością”. Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, arkusz MPOP-P2_100, s. 5, zad. 18.

Wypowiedzi kontekstualnych wymagają rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. 2019 poz. 1637, 2023 poz. 1754).

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2021/Historia_sztuki/poziom_rozszerzony/EHSP-R0-100-2105.pdf

https://civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/historia-sztuki-interpretacje-studia-podyplomowe/kadra-historia-sztuki-interpretacje-podyplomowe