Mateusz Zyznowski – nasz absolwent, z tytułem magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej

Nasz gość z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jako uczeń słynnego Plastyka otrzymał: Stypendium Prezesa Rady Ministrów (2015, 2016), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015), Grand Prix IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny – Mój dom pełen wspomnień i marzeń” (Lublin 2015), Grand Prix IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (Płock 2015), I Nagrodę II Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i Nauka” (Uniwersytet Łódzki 2016), II Nagrodę i Nagrodę Specjalną II Ogólnopolskiego Biennale „W stronę fantazji i wyobraźni” (Krosno 2016).

W dniach 12-14 października 2023 roku uczestniczył w konferencji „7th edition of International Meeting on Retouching of Cultural Heritage” na Universidade de Lisboa w Portugalii, gdzie wygłosił referat „Possibilities of using YInMn-Blue in chromatic reintegration of paintings. Color properties and light fastness of paint layers samples”.

Wyjazd do Lizbony był efektem wygrania szóstej edycji konkursu „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i odbył się wraz z opiekunem naukowym Mateusza Zyznowskiego dr hab. prof. UMK Elżbietą Szmit-Naud.

Zdjęcie: Małgorzata Mroczkowska

https://art.umk.pl/wiadomosci/?id=30770

https://drive.google.com/file/d/1bH8lhAbSF-PgnU6NH-FkJEuogZwyc9Ia/view?fbclid=IwAR270Pf8XGZ28opZ1p7cdfLVUadyeZ_OlIvEPr29AOuFzl8kHM3ebWeDYJQ