Nowa wystawa plenerowa Galerii PRZYSTAŃ I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 26 w Płocku

Pracownia rysunku i malarstwa artysty plastyka prof. Dominia Mikołajczyka: studia malarskie z natury, studia rysunkowe z natury, prace z wyobraźni, zdjęcia uczniów przy pracy w najnowocześniejszych w Polsce szkolnych pracowniach, z profesjonalnym wyposażeniem: rysunkowo-malarskim, oświetleniem, systemami klimatyzacji i rekuperacji.

Pracownia rysunku i malarstwa jest miejscem gdzie uczniowie zdobywają swoje podstawowe umiejętności artystyczne. Rysunek jest podstawą dla dalszego rozwoju w wybranej przez ucznia specjalizacji. Kształtowanie sprawności warsztatowej otworzy młodemu artyście drogę do
rozwijania się w wybranej przez siebie dyscyplinie artystycznej.

Po opanowaniu podstawowych umiejętności rysunkowych, uczniowie są gotowi do podjęcia swych pierwszych malarskich prób uchwycenia otaczającej ich rzeczywistości. Program kształcenia w pracowni rysunku i malarstwa opiera się na dwóch etapach.

Pierwszym z nich jest studium z natury, które zawiera: studium postaci, martwą
naturę, studium wnętrza i pejzaż. Przez studium natury rozumiana jest nauka obserwacji. Ma ona celu wypracowanie u ucznia umiejętności transpozycji przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę. W ramach studium istotnym zagadnieniem są wymagane przez dydaktyka: rozwój wrażliwości na kolor, umiejętność prawidłowego, a jednocześnie kreatywnego komponowania. W ramach studium z natury równie ważnymi elementami są między innymi klasyczna anatomia, perspektywa i przestrzeń malarska, oraz analiza struktury światła.

Drugim etapem kształcenia w pracowni jest własna kreacja artystyczna ucznia. W jej skład wchodzą początkowo zadania kompozycyjno-tematyczne proponowane przez prowadzącego pracownię, a na końcowym etapie nauczania także projekty i inicjatywy własne ucznia.

Artysta musi dysponować indywidualną hierarchią spraw i problemów, które jest odzwierciedleniem jego artystycznych ambicji i aspiracji. Praca z młodymi artystami opiera się więc przede wszystkim na ich indywidualnych potrzebach, a także na analizach doświadczeń innych artystów, oraz na obserwacji wydarzeń pozaartystycznych tworzących współczesność.

Tekst: Dominik Mikołajczyk

Zdjęcia do plansz: Adam Bębenista

Plansze wykonała Drukarnia Mediakolor

Zdjęcia wystawy: Marek Mroczkowski