Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia szkoły artystycznej – dokumentów potwierdzających ukończenie liceum ogólnokształcącego i posiadanie wykształcenia średniego

Wydarzenie odbyło się po raz pierwszy z udziałem pocztu sztandarowego i wręczeniem prymusom medali. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy z biało-czerwonym paskiem.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia szkoły artystycznej i medali prymusom I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku poprowadzili Gabriela Machała i Maksymilian Markowski (IV A). Poczet sztandarowy wystąpił w składzie: Magdalena Jabłońska, Dawid Kaczmarczyk (II A), Anna Jabłońska (II C), a następnie odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego.

Jeszcze przed rozdaniem dyplomów, medali i nagród obecny wśród gości grafik Drukarni Mediakolor Mirosław Gajewski odznaczony został Medalem XXX-lecia „Pro Patria et Arte”, nadanym w uznaniu wieloletniej, rzetelnej współpracy w projektowaniu materiałów reklamowych dla I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Następnie siedzących po raz ostatni w uczniowskich ławkach absolwentów I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego powitała zabytkowym dzwonkiem Dyrektor Małgorzata Mroczkowska, w asyście wychowawców prof. Michała Bukowskiego i prof. Macieja Jeziórskiego.

Medal Złoty „Summa Cum Laude” otrzymała czterokrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów Oliwia Bulasińska, Medal Srebrny „Magna Cum Laude” – Zuzanna Opała, Medal Brązowy „Cum Laude” – Julia Wiśniewska.

Nagrody książkowe otrzymały także Ewa Sępiak i pełniąca funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Amelia Baszewska.

W drugiej części wydarzenia odbył się występ poetycko-muzyczny. Umiejętności recytatorskie, wokalne i gry na instrumentach muzycznych zaprezentowali: Carol Nhakaniso (I B), Amelia Burdecka, Barbara Gadomska, Karolina Kalkowska, Olga Olędrzyńska, Anastazja Różycka, Barbara Tokarska, Agata Toroniewska (II B), Dominika Głowacka, Łucja Krzysztoforska, Natalia Kujawa (III B), Urszula Chojnacka, Angelika Malinowska, Kacper Raczyk (IV A), Agnieszka Krajenta (IV B), Wiktoria Durma, Zofia Kacprzak, Zofia Szafran (IV C).

Na zakończenie organizatorzy przeprowadzili quiz potwierdzający wiedzę absolwentów Plastyka. Uroczystość i część artystyczną przygotowali prof. prof. Natalia Latarska, Marcin Mroczkowski, Edyta Szymczak, Ewa Wojtysiak-Szczepańska.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski, Marcin Mroczkowski