Absolwentka I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego Oliwia Bulasińska – w Księdze Chwały

To jedna z najlepszych absolwentek (na zdjęciu P3) szkół średnich nie tylko w Płocku, ale i w skali ogólnopolskiej – z wyjątkowym osiągnięciem w postaci czterokrotnie uzyskanego Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Tradycję wpisów do Księgi Chwały zapoczątkował Kajetan Morykoni, Rektor Szkoły Wojewódzkiej w Płocku (1819), współtwórca, wraz z jego pierwszym Prezesem Biskupem Płockim ks. Adamem Michałem Prażmowskim, Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820), gdzie też oryginał Księgi Chwały jest przechowywany.

Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku, z udziałem m.in. Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr. hab. Zbigniewa Kruszewskiego.

Zdjęcia: Oficjalny FanPage Miasta Płock