Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2023 – ze zdjęciem Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej

W liczącym 236 stron Sprawozdaniu na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Naukowego Płockiego z przyjemnością widzimy zdjęcie Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej, odbierającej dyplom z okazji 35-lecia członkostwa.

Dyplomy otrzymali również m.in. ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (45-lecie), prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski (40-lecie), Marek Mroczkowski (35-lecie), Adam Struzik (30-lecie). Towarzystwo Naukowe Płockie jest najstarszym regionalnym towarzystwem naukowym w Polsce, powstałym w 1820 roku pod prezesurą Biskupa Płockiego Adama Michała Prażmowskiego, z udziałem m.in. Rektora Szkoły Wojewódzkiej (ob. Małachowianka) Kajetana Morykoniego i historyka Wincentego Hipolita Gawareckiego.

Opiekunami Towarzystwa Naukowego Płockiego w tym czasie byli między innymi Stanisław Kostka Potocki, ks. Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Warszawie Samuel Bogumił Linde oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Wojciech Szweykowski.

Siedzibą Towarzystwa Naukowego Płockiego jest wzniesiona w 1445 roku przez Stefana z Miszewa, kanonika warszawskiego i płockiego, kanclerza księcia warszawskiego Bolesława IV kanonia katedralna (obecnie Plac Gabriela Narutowicza 8), wpisana na Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.