Łódź: gościliśmy w Akademii Sztuk Pięknych, Pałacu Herbsta i na otwarciu 21 Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

Dnia 1 października 2010 roku uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku udali się na wycieczkę studyjną do Łodzi. Pierwszym celem podróży była Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (http://www.asp.lodz.pl). Powstała w 1945 roku. Wśród założycieli był Władysław Strzemiński – malarz, teoretyk sztuki, pedagog z kręgu konstruktywizmu, pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku, twórca teorii unizmu, od 1931 roku związany z Łodzią. Cztery wydziały ASP kształcą w bardzo atrakcyjnych kierunkach i specjalnościach: projektowanie graficzne, grafika warsztatowa, malarstwo, projektowanie biżuterii, projektowanie tkaniny, architektura wnętrz oraz projektowanie form przemysłowych. ASP w Łodzi, jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce, kształci projektantów ubioru na poziomie akademickim, w swojej ofercie posiada także rzadką specjalność: techniki teatralne, filmowe i telewizyjne.

Uczniowie zwiedzili wzniesiony według projektu Bolesława Kardaszewskiego monumentalny gmach ASP, jedyny w Polsce kompleks zrealizowany na potrzeby współczesnej, wielowydziałowej uczelni artystycznej (1976), a tuż po wizycie płocczan wmurowano kamień węgielny pod Centrum Nauki i Sztuki oraz Centrum Promocji Mody – klaster branży tekstylno-odzieżowej. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się pracownie i zbiory Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz, przygotowującego studentów do podejmowania działalności projektowej, organizacyjnej i badawczej, zapewniającej właściwe skutki kulturowe produkcji przemysłowej. Celem tej działalności jest projektowanie procesów użytkowych, służących optymalnemu zaspokajaniu i kształtowaniu społecznie wartościowych potrzeb człowieka. Przedmiotem projektowania są produkty i systemy użytkowe oraz wzorce zachowań związane z ich użytkowaniem. Wydział kształtuje wyobraźnię oraz działania uwypuklające relacje między funkcją a formą, dążące głównie do zaspokajania potrzeb człowieka.

(http://www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=45&lang=pl),

Kolejnym punktem programu był słynny Pałac Herbsta (http://www.msl.org.pl/palac-herbsta). To wybitny przykład fabrykanckiej, miejskiej architektury pałacowej XIX-wiecznej Łodzi. Edward Herbst, absolwent Warszawskiej Szkoły Handlowej, mecenas „Dziennika Łódzkiego”, prezes Banku Handlowego w Łodzi. Dyrektor (1874) zakładów łódzkiego potentata bawełny Karola Scheiblera, a po ślubie z jego najstarszą córką Matyldą, współwłaściciel fabryki. Pałac dla nowożeńców wzniesiony został w stylu neorenesansu włoskiego według projektu Hilarego Majewskiego (1875) jako jednopiętrowa willa nakryta czterospadowym dachem z belwederem. Obok powstała sala balowa (1877), a także stajnia i powozownia, zaprojektowane przez Adolfa Zeligsona (1893). Bo­gato wyposażonym wnętrzom – m.in. utrzymana w du­chu angielskiego gotyku sala balowa i wybujale rokokowy salon lustrzany, przywrócono niedawno świetność. Uznaniem dla misji promowania sztuki dziewiętnastego stulecia oraz upowszechniania wiedzy dotyczącej dziedzictwa tej niezwykłej w dziejach Łodzi epoki industrializacji i urbanizacji jest m.in. nagroda „European Union Prize for Cultural Heritage” 1990).

W przerwie zwiedzania towarzystwo płockie udało się w celach rekreacyjnych oczywiście do Manufaktury (http://www.manufaktura.com/). To teren dawnej, największej w kalisko-mazowieckim okręgu przemysłowym fabryki bawełny Izraela Poznańskiego (http://www.poznanskipalace.muzeum-lodz.pl/), wzniesionej w stylu neoromańskim według projektu Hilarego Majewskiego (1872-1892). Obecnie jedno z największych w Europie centrów handlowo-usługowo-rozrywkowych, laureat m.in. „Urban Land Institute – Global Awards” (2007) w kategorii najlepszych projektów europejskich za innowacyjność przedsięwzięcia (połączenie kultury z rozrywką i handlem w zrewitalizowanej przestrzeni), poszanowanie środowiska naturalnego oraz współpracę z lokalną społecznością.

Wreszcie udział w otwarciu 21 Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Komputerowych. Łódź od lat jest stolicą polskiego komiksu, a festiwal jednym z najbardziej znaczących w Europie. (http://komiksfestiwal.com). Współpracują m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, British Council, Instytut Francuski, Instytut Goethego, Fundacja „Pro Helvetia”, Instytuty Polskie w Moskwie, Wiedniu, Brukseli. To możliwość spotkania najsłynniejszych twórców komiksowych, zakupy na stoiskach targowych, udział w warsztatach twórczych i zwiedzanie wystaw. Zaproszeni autorzy spotykają się z publicznością, prowadzą warsztaty rysunkowe i scenariuszowe, uczą posługiwania się językiem komiksu. Często zawodowcy i debiutanci stają potem ramię w ramię podczas rysunkowych „komiks session”.

Wycieczka do Łodzi okazała się być wyprawą w nowe wymiary twórczej ekspresji i recepcji. Sukces był możliwy dzięki wytrwaniu w intelektualnej i fizycznej dyscyplinie naszej młodzieży. Nie byłby możliwy bez opieki artystycznej, duchowej i wychowawczo-edukacyjnej, którą świetnie sprawowali prof. Maciej Jeziórski, prof. Anna Macionek-Stańko i prof. Magdalena Sikorska-Tokarska.

Zdjęcia: Marcin Stawicki – klasa IV I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku