Przegląd klas trzecich średnich szkół plastycznych Warszawa 2011

W marcu tego roku uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w Makroregionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Trzecich Średnich Szkół Plastycznych w Warszawie. Przeglądy takie odbywają się co roku w różnych szkołach każdego z czterech makroregionów Polski. Nasze województwo należy do makroregionu północnego. Konkurs ten trwa dwa dni.

Każdą szkołę reprezentuje troje najlepszych uczniów klasy trzeciej, a każdy z nich prezentuje dwie wybrane dziedziny sztuki: rysunek i malarstwo, rysunek i rzeźbę lub malarstwo i rzeźbę. Uczniowie przygotowują teczki z pracami z obu reprezentowanych dyscyplin (po trzy prace), a na miejscu wykonują w ciągu sześciu godzin jedno zadanie: studium rysunkowe modela, malarską martwą naturę lub studium głowy w glinie. Miejsca w pracowniach są losowane, nie wolno kontaktować się z profesorami, ani robić zdjęć pracom w trakcie trwania konkursu.

Drugiego dnia przeglądu następuje ogłoszenie wyników i otwarta zostaje wystawa pokonkursowa. Nauczyciele i uczniowie spotykają się z członkami komisji, wybitnymi profesorami wyższych uczelni artystycznych.

W tym roku do konkursu zostali wybrani: Izabela Franciszkiewicz – rysunek i malarstwo, Klaudia Zglenicka – rzeźba i malarstwo oraz Krzysztof Orankiewicz – malarstwo i rysunek. Opiekunowie artystyczni uczniów to prof. Anna Macionek-Stańko – rysunek i malarstwo oraz prof. Wiesław Nadrowski – rzeźba. Opiekunem dodatkowym podczas konkursowych zmagań była prof. Magdalena Sikorska-Tokarska.

Poziom tegorocznego przeglądu był bardzo wyrównany. Nasi uczniowie wykonali znakomite prace i otrzymali dużą ilość punktów. Był to najlepszy, jak dotąd, wynik dla naszego Plastyka. Prace wzięły udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.