Wystawa Joanny Krysztoforskiej z klasy IV w Muzeum Diecezjalnym w Płocku

W Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Juliana Antoniego Nowowiejskiego w Płocku odbył się wernisaż autorskiej wystawy Joanny Krysztoforskiej, uczennicy klasy maturalnej I Prywatnego Liceum Plastycznego. To wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla bardzo młodej artystki, która w tym roku broni dyplom z reklamy wizualnej i zdaje egzamin dojrzałości.

Joanna Krysztoforska to tworząca m.in. w technice akrylowej i olejnej wielce uzdolniona artystka, której dyplomem opiekuje się art. plast. prof. Jacek Markiewicz. Na wystawie zaprezentowała dzieła niezwykle urozmaicone tematycznie – akt, portret, martwa natura, pejzaż. Nie zabrakło słynnej już „Szklarni” – obrazu, którym zdobyła Grand Prix I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” i który był wystawiany wówczas w tej samej Sali Barokowej.

Jej talent mógł zatem już po raz drugi docenić Biskup Diecezji Płockiej ks. dr Piotr Libera – gospodarz liczącego już sto dziesięć lat Muzeum Diecezjalnego. Jak słusznie zauważył Dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Stefan Cegłowski, Wzgórze Tumskie, na którym usytuowany jest budynek b. opactwa benedyktyńskiego, od ponad tysiąca lat jest miejscem kultury chrześcijańskiej, gromadzącej najcenniejsze człowiecze dobra i talenty.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego, ks. Stefan Cegłowski – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Juliana Antoniego Nowowiejskiego, Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka – Prezes Zarządu Vistula Bank Spółdzielczy i sponsor wystawy, a także wielu płocczan – koneserów dobrej sztuki.

Obecni byli również licznie przybyli członkowie społeczności szkolnej: art. plast. prof. Anna Macionek-Stańko, art. plast. prof. Magdalena Sikorska-Tokarska, art. plast. prof. Jacek Markiewicz, prof. Bożena Piórkowska, prof. Krzysztof Dobaczewski, prof. Marek Mroczkowski, koleżanki i koledzy artystki z wszystkich klas I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

http://plock.gazeta.pl/plock/1,35681,13687759,Wiatraki_i_most_w_Muzeum_Diecezjalnym.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Diecezjalne_w_P%C5%82ocku
http://www.mdplock.pl/index.php

Zdjęcia: Marek Mroczkowski, Damian Archita