Jubileusz 25-lecia członkostwa w Towarzystwie Naukowym Płockim

W siedzibie istniejącego od 1820 roku Towarzystwa Naukowego Płockiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów jubileuszowych. Wśród wyróżnionych członków TNP znaleźli się Marek i Małgorzata Mroczkowscy – założyciele pierwszych w Płocku szkół niepublicznych: I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej (1990), I Prywatnego Liceum Plastycznego (1993) i I Prywatnego Gimnazjum (2000).

Uroczystość wręczenia dyplomów z okazji 25-lecia członkostwa w Towarzystwie Naukowym Płockim odbyła się podczas dorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków TNP. Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski przekazał dyplomy jubileuszowe z serdecznymi gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej współpracy.

Osobą polecającą w 1987 roku członkostwo ówczesnych absolwentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był jeden z najwybitniejszych propagatorów i organizatorów życia naukowego Polski prowincjonalnej prof. Edward Olbromski – Prezes Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wyszogrodzie.

Przed rozpoczęciem zgromadzenia Marek Mroczkowski otrzymał od Jana Henryka Walusia – Wiceprezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Płocku, egzemplarz monografii wydanej przez Towarzystwo Naukowe Płockie, zawierającej zbiór emitowanych w Płocku nadruków okolicznościowych, numizmatycznie dokumentujących ważne wydarzenia m.in. „Płocką uroczystość ku czci Władysława Grabskiego”. W 2004 roku na zaproszenie Marka Mroczkowskiego w sesji naukowej w Jagiellonce uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Maciej Władysław Grabski – Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, wnuk Premiera Władysława Grabskiego, JM prof. dr hab. Tomasz Borecki – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, JM ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski – Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Grzegorz Wójtowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej, b. Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (Waluś K.J., Waluś J. H., Płockie nadruki okolicznościowe w numizmatyce, wyd. Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2011).

Marek Mroczkowski jest nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły (1986), I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej (1990), I Prywatnego Liceum Plastycznego (1993), Gimnazjum Nr 14 im. Władysława Jagiełły w Płocku (2012). Małgorzata Mroczkowska była nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego (1986), obecnie jest najstarszym w Płocku i jednym z nielicznych w kraju dyrektorów piastujących nieprzerwanie swą funkcję od 1990 roku – Dyrektor I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej (1990), I Prywatnego Liceum Plastycznego (1993) i I Prywatnego Gimnazjum (2000).

Zdjęcia: Małgorzata Mroczkowska, Marek Mroczkowski, Maciej Wrobel