Dyplom 2013

Na kilka tygodni przed maturą, w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku już po raz szesnasty odbył się praktyczny egzamin dyplomowy oraz egzamin z historii sztuki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Zdrojewski powołał Państwową Komisję Egzaminacyjną, w której skład weszli członkowie Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku: prof. prof. Paweł Chmielecki, Maciej Jeziórski, Anna Macionek-Stańko, Jacek Markiewicz, Marek Mroczkowski, Ryszard Rau, Magdalena Sikorska-Tokarska oraz Dyrektor Szkoły Małgorzata Mroczkowska – Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wśród tegorocznych dyplomantów są, jak co roku, laureaci wielu konkursów, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych. Obrona dyplomów i pozytywnie zdany egzamin daje absolwentom Plastyka kwalifikacje zawodowe artysty plastyka, a tym samym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w zakresie specjalizacji wystawienniczej. Daje to w dzisiejszej sytuacji rynkowej bardzo dobre perspektywy pracy zawodowej i możliwości realizacji swych zainteresowań i twórczych ambicji. Umożliwia podjęcie pracy m.in. w firmach reklamowych, mediach i wydawnictwach.

Pod kierunkiem promotora prof. Macieja Jeziórskiego przygotowany został dyplom:
Aleksandra Winiarska – Metal jako materiał użytkowy w meblarstwie

Pod kierunkiem promotor prof. Anny Macionek-Stańko przygotowany został dyplom:
Agata Tumalska – Opartownia

Pod kierunkiem promotora prof. Jacka Markiewicza przygotowane zostały dyplomy:
Aleksandra Jagiełło – Stowarzyszenie firm reklamowych – identyfikacja wizualna
Joanna Krysztoforska – Identyfikacja wizualna Hotelu Fangor
Mariusz Mokszki – Identyfikacja graficzna studia projektowego uniformu
Eliza Smolarek – Identyfikacja graficzna pracowni rzeźby

Pod kierunkiem promotor prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej przygotowane zostały dyplomy:
Piotr Kwiatkowski – Identyfikacja wizualna dla autorskiej wystawy linorytów „Architektura Płocka”
Justyna Ozimkiewicz – Identyfikacja wizualna firmy wykonującej gorsety damskie
Sylwia Czarnecka – Interpretacja graficzna baśni Christiana Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”
Paulina Liśkiewicz – Wystawa autorska „Kwiaty w pejzażu. Mozaika”
Jakub Fornalczyk – Wystawa linorytów inspirowana twórczością Roberta Capy