Włocławek – zdobyty!

We Włocławskim Muzeum Diecezjalnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród III Międzynarodowego Biennale Miniatur – „Początek był w Polsce”. I nagrodę w kategorii grafika, rysunek, malarstwo odebrał Dawid Ławicki – uczeń klasy trzeciej płockiego „Plastyka”. Towarzyszyły mu art. plast. prof. Magdalena Sikorska-Tokarska i Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska.

Uroczystość wręczenia nagród tegorocznego biennale odbyła się w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wernisaż wystawy miał miejsce we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym w dniu 3 września 2014 roku. Prace nagrodzone i wyróżnione prezentowano w nowej, oddanej do użytku w roku ubiegłym, części muzeum, interesująco zaprojektowanej w stalowo-szklanej stylistyce minimalistycznego modernizmu.

Uroczystość otworzył gospodarz imponującego obiektu ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor Włocławskiego Muzeum Diecezjalnego. Wśród obecnych, oprócz laureatów i ich opiekunów artystycznych, byli także m.in. Biskup Senior Diecezji Włocławskiej Bronisław Dembowski, Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Stanisław Wawrzonkoski i Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Włodzimierz Gorzelańczyk.

Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska podkreśliła, iż pochodzący z Bodzanowa laureat pierwszej nagrody Dawid Ławicki to bardzo zdolny i sumienny uczeń z wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, ale przede wszystkim wielce utalentowany młody artysta o licznych zainteresowaniach, także historycznych, w tym sztuką wojenną i militariami. Nic zatem dziwnego, iż z wielką ochotą wziął udział w biennale. Trzema miniaturowymi grafikami potrafił syntetycznie ukazać najsłynniejszy epizod kampanii wrześniowej 1939 roku – Bitwę nad Bzurą.

Jak dodała artysta plastyk prof. Magdalena Sikorska-Tokarska, opiekun artystyczny laureata, trudny temat związany z wybuchem II wojny światowej zainspirował młodego twórcę do głębokich przemyśleń i przełożenia dramatycznych wydarzeń historycznych na uniwersalny język plastyki, z użyciem niezwykle ekspresyjnej i niełatwej formy wyrazu, jaką jest technika linorytu. Tym bardziej cieszy nas uznanie jury oraz tak licznie zgromadzonych uczestników wernisażu.

Jury III Międzynarodowego Biennale Miniatur – „Początek był w Polsce” przewodniczył prof. zw. Zbigniew Purczyński z Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (b. Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, b. Prorektor ds. Ogólnych ASP w Łodzi). W skład jury weszli: dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK – Prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr hab. Paweł Marek Jakubowski, prof. ASP – członek Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

III Międzynarodowe Biennale Miniatur – „Początek był w Polsce” zorganizował włocławski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestniczyli uczniowie szkół plastycznych z Kolumbii, Łotwy, Meksyku, Polski i Rumunii. Nadesłano 589 prac z 24 szkół artystycznych. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: grafika, rysunek, malarstwo oraz rzeźba i tkanina. Do wystawy pokonkursowej dopuszczono 392 prace.

Wizytę we Włocławku zakończyło zwiedzanie wspaniałych zbiorów Muzeum Diecezjalnego. Niestety, by zobaczyć słynną czarę włocławską, należy udać się aż do Muzeum Narodowego w Krakowie. Tam bowiem, od 1910 roku prezentowany jest ten najcenniejszy w Polsce zabytek lotaryńskiej (alemańskiej?) metaloplastyki karolińskiej (ottońskiej?) z I połowy X wieku, wyorany w szczerym polu pod Włocławkiem rok wcześniej przez Marcina Marciniaka i Jana Sapińskiego.

Krzysztof Blinkiewicz, Zwycięskie linoryty Dawida i jego pasja do pewnej bitwy, Gazeta Wyborcza Płock, 10 września 2014
http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/prawdziwa-lekcja-historii-we-wloclawku
http://possp.pl/index.php/aktualnosci/213-zapraszamy-na-wystawe-pokonkursowa
http://www.possp.pl/albumy/2014-09-11_wystawa
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,16614898,Zwycieskie_linoryty_Dawida_i_jego_pasja_do_pewnej.html
http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26885/1114679
http://www.muzeum.diecezja.wloclawek.pl