Nasze „Ogrody” w wydawnictwie akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ukazał się kolejny numer czasopisma AGRICOLA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a nim podsumowanie II edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” pióra Marka Mroczkowskiego. Akademicką publikację otwiera wystąpienie Jego Magnificencji prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego – Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, inaugurujące obchody jubileuszu 200-lecia uczelni.

AGRICOLA PISMO SGGW ukazuje się trzy razy do roku jako ekskluzywne wydawnictwo akademickie, niezależnie od licznych czasopism specjalistycznych i publikacji książkowych, jakie tworzą naukowcy i wydawcy uczelni. Tym bardziej cieszy współpraca, jaką zainicjowali osobistymi kontaktami w 2008 roku Jego Magnificencja prof. dr hab. Tomasz Borecki – ówczesny Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (aktualnie doradca społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego) i Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Obecnemu Rektorowi SGGW prof. dr. hab. Alojzemu Szymańskiemu przypadnie zaszczyt organizacji głównych obchodów 200-lecia uczelni, które wypada w 2016 roku. Ten wybitny uczony otrzymał też niedawno Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Kapituła jednogłośnie wysoko oceniła wyznawaną przez laureata zasadę, że “wiedza, intelekt i postawa moralna winny być w SGGW najwyższymi wartościami”, a wspólnota uczelniana przez niego kierowana działa w duchu poszanowania tradycji nakazującej wspieranie gospodarstw rodzinnych i budzenie miłości do polskiej ziemi.

Chcemy przy tej okazji podkreślić, iż Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest najstarszym i największym (13 wydziałów) ośrodkiem tego typu w Polsce. SGGW (Warsaw University of Life Sciences) jest też uczelnią należącą do elitarnego grona siedmiu najlepszych uniwersytetów przyrodniczych w Europie, skupionych w Euroleague for Life Sciences.

Warto dodać, że absolwenci szkół plastycznych z Polski i Europy Środkowej podejmują studia na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, w którym mieści się m.in. Katedra Sztuki Krajobrazu współpracującego z nami prof. dr. hab. Jana Rylkego. Zamieszczamy poniżej plan kampusu SGGW, gdzie przez ulicę Nowoursynowską budynki już zabytkowe sąsiadują z interesującą, nowoczesną architekturą naukowo-dydaktyczną. Uważny czytelnik dostrzeże tuż obok Rektoratu pracownie sztuki Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

Środowisko artystyczne I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku z ogromną przyjemnością wspierać będzie jubileusz 200-lecia dostojnej uczelni. Ad multos annos!

Bibliografia
Marek Mroczkowski, II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”, AGRICOLA PISMO SGGW, Nr 89 z września 2014 roku, s. 38-40
http://www.sggw.pl
http://www.rp.pl/artykul/2,1155453-Rektor-SGGW-uhonorowany-Nagroda-im–ks–bp–Romana-Andrzejewskiego.html
http://www.euroleague-study.org
http://www.prezydent.pl/kancelaria/doradcy/doradcy-spoleczni/tomasz-borecki