Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dla Sebastiana Jędrzejewskiego

Sebastian Jędrzejewski – uczeń klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 2014/2015. Uroczystość odbyła się w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku. Laureatowi towarzyszyła Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska.

Sebastian Jędrzejewski odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na samym początku uroczystości, a to za sprawą bardzo wysokiej średniej ocen, wynoszącej 5,37. Sukces ten jest jednak jeszcze większy od innych wyróżnionych, bowiem oprócz ocen z przedmiotów ogólnokształcących do średniej ocen w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku wliczane są oceny także z przedmiotów artystycznych.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż Sebastian otrzymał również w tych dniach Stypendium Fundacji ORLEN-DAR SERCA i PKN ORLEN. Uroczystość odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, a towarzyszył mu drugi stypendysta Fundacji ORLEN-DAR SERCA i PKN ORLEN Dawid Ławicki, kolega z tej samej klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Laureat nie tylko solidnie przykłada się do nauki, ale też uzyskuje sukcesy artystyczne w konfrontacji z rówieśnikami ze szkół plastycznych, także Europy Środkowej. Jego ostatnie osiągnięcie na tym polu to I nagroda w kategorii malarstwa w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”. Wychowawcą Sebastiana jest artysta plastyk prof. Magdalena Sikorska-Tokarska.