II Ogólnopolski Plener Projektowy INTERAKCJE w Skokach

Uczniowie klasy czwartej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku – Eliza Kwiatkowska i Sebastian Jędrzejewski uczestniczyli w II Ogólnopolskim Plenerze Projektowym INTERAKCJE w Skokach, organizowanym przez Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie KRESKA i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Plener wpisany do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego został objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Plener stawiał uczestnikom zagadnienia, z którymi musieli sobie poradzić indywidualnie oraz grupowo. Podczas pleneru uczniowie wymienili się własnymi doświadczeniami oraz prowadzili dyskusje na temat szeroko pojętego projektowania. Zadania stawiane uczniom były poprzedzane wykładami, które prowadzili zaproszeni goście – projektanci oraz wykładowcy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Zajęcia z Design Thinking i Design Sketching poprowadził Maciej Bidermann, absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Podczas studiów odbył roczne stypendium w Bratysławie w pracowni Transport Design. Projektowania uczył się od najlepszych specjalistów z ośrodków projektowych koncernów Audi, Ford Europe, Skoda. Uczestnik licznych warsztatów i konkursów, m.in. organizowanych przez Centro Stile Fiat.

Z bioniką zapoznał uczniów prof. zw. Marek Owsian – Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wyjaśnił, że bionika „polega na podpatrywaniu przyrody”, zachęcał do czerpania pomysłów i wzorowania się na przyrodzie, zaprezentował uczestnikom prace wykonane przez studentów UAP oraz prowadził dyskusję na tematy związane z projektowaniem.

Wykład z ergonomii w przestrzeni poprowadziła prof. zw. Bogumiła Jung – Kierownik Pracowni Designu Inspirującego Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wyjaśniła, iż ergonomia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem układu człowiek – maszyna. Zaprezentowała ergonomię siedziska oraz najważniejsze dzieła w tym zakresie autorstwa, m.in. Michaela Thoneta, Alvara Aalto, Maxa Billa, Freda Scotta czy Jarosława Szymańskiego.

Podsumowującym wykładem było spotkanie z Tomaszem Augustyniakiem, projektantem i architektem wnętrz, absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2010 roku otrzymał nagrodę Designer Roku przyznawaną przez Prezesa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Zaprezentował i omówił własne projekty, m.in. dla producentów: VOX, NAP, czy NOTI. Wyjaśnił uczniom, co jest ważne w tworzeniu projektów mebli.

Zadaniem podsumowującym plener w Skokach było wykonanie w czteroosobowych grupach siedziska w skali 1:1, inspirowanego naturą lub w nią wkomponowanego. Wykonane prace były prezentowane pod koniec pleneru, gdzie można było zobaczyć kreatywność, pomysłowość i talent młodych twórców.

Eliza Kwiatkowska wraz z grupą wykonała siedzisko BOB – inspirowane liściem, natomiast grupa Sebastiana Jędrzejewskiego stworzyła siedzisko ŜELO – inspirowane muszlą, które zostało wkomponowane w kamień.

Wykłady i warsztaty odbyły się w Plenerowym Domu Studenckim poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, umiejscowionym w Skokach, na obrzeżu Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”, w kompleksie XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego. Plener spotkał się z ogromnym zadowoleniem uczestników, którzy mogli poszerzyć własną wiedzę związaną z projektowaniem i wzornictwem artystycznym i przemysłowym, a także wymienić się doświadczeniami oraz doskonalić pracę w grupach.

http://uap.edu.pl
http://skoki.uap.edu.pl
http://skoki.uap.edu.pl/galeria.html
http://skoki.fotopolska.eu/Skoki/b70504,Palac.html
http://www.lp.poznan.pl