Patroni honorowi IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku objęli patronatem honorowym szefowie misji dyplomatycznych państw Europy Środkowej, akredytowani przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowy patronat honorowy przyjęli przedstawiciele władz państwowych: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz władz samorządowych: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Płockiego i Prezydent Płocka. Patronat sprawuje również JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Starania Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej, by wystąpić do ambasadorów państw środkowoeuropejskich o patronat honorowy nad IV edycją Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” wsparł Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku, grupującego I Prywatne Liceum Plastyczne, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej oraz I Prywatne Gimnazjum Plastyczne.

Międzynarodowy patronat honorowy objęli: Jego Ekscelencja dr Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier, Jego Ekscelencja dr Jakub Karfík – Ambasador Republiki Czeskiej, Jego Ekscelencja Dušan Krištofík – Ambasador Republiki Słowackiej i Jego Ekscelencja Šarūnas Adomavičius – Ambasador Republiki Litewskiej.

W korespondencji dyplomatycznej skierowanej na ręce Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej zwraca uwagę myśl Ambasadora Słowacji o uczestnikach z Europy Środkowej: „Jestem przekonany, że to w ich rozmowach, dyskusjach i snuciu wspólnych marzeń kształtuje się nasza przyszłość, w której to właśnie oni – świadomi własnych tradycji, ale też otwarci na świat i całe bogactwo innych kultur – będą świadomie decydować o jakości i walorach otoczenia, w którym przyjdzie nam żyć”.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” po raz kolejny otrzymał patronat honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jako „jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych […] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy” („Regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”).

Krajowy patronat honorowy objęli również: Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Dorota Sokołowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mariusz Bieniek – Starosta Powiatu Płockiego.

Stały patronat honorowy przyjął Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, który w liście do Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej napisał m.in.: „Życzę Pani Dyrektor oraz osobom zaangażowanym w organizację imprezy niegasnącego zapału do pracy oraz z satysfakcji z osiągnięć, a uczestnikom inspiracji do tworzenia wyjątkowych prac”.

Patronat honorowy sprawuje też Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warto dodać, że z uczelni tej pochodzi Przewodniczący Jury IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW oraz jeden z jurorów prof. SGGW dr hab. Axel Schwerk – Kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.