I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku – bez konkurencji!

W konkursie na projekt pocztówki związanej z obroną Płocka przed bolszewikami w 1920 roku uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku nie mieli sobie równych. W kategorii młodzieży pierwsze miejsce zajęła Patrycja Plebaniak (klasa trzecia), drugie miejsce – Przemysław Sztupecki (klasa druga), trzecie miejsce – Kinga Skupień (klasa trzecia), wyróżnienie – Mateusz Zyznowski (klasa trzecia). Organizatorem konkursu była Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.

Umieszczeniem prac w pokonkursowym wydawnictwie jury wyróżniło także Karolinę Gankowską i Kamila Jakóbiaka z klasy trzeciej. Należy podkreślić, że w albumie znajdą się też wszystkie pozostałe prace, które nadesłali na konkurs laureaci. Będzie można je obejrzeć w specjalnej publikacji przygotowywanej w ramach promocji Płocka i rozpowszechnianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Do projektu „Przystanek NIEPODLEGŁOŚĆ” przystąpili młodzi artyści z klasy drugiej i trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, inspirowani ideą VIII ogólnopolskiego programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra”, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski, zakładając pielęgnowanie i promowanie w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący lokalnego dziedzictwa i kultury. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrodzone dzieła powstały w ramach lekcji projektowania graficznego i reklamy wizualnej prowadzonych przez artystę plastyka prof. Magdalenę Sikorską-Tokarską – wykładowcę Szkół LOGOS w Płocku. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w obecności między innymi Dyrektor Joanny Banasiak, Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego Małgorzaty Mroczkowskiej i Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

http://ksiaznicaplocka.pl/2016/06/22/na-przystanku-niepodleglosc
rad, Pocztówki tworzą… o obronie Płocka. Liceum Plastyczne bez konkurencji, „Tygodnik Płocki” nr 28 (2222) z dnia 12 lipca 2016 roku, s. 8.

Zdjęcia: Marcin Mroczkowski