Seminarium nauczycieli historii sztuki w Warszawie

Dwudniowe seminarium odbyło się na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych i w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

Uczestnikami byli nauczyciele historii sztuki z liceów sztuk plastycznych. Dzień pierwszy to m.in. wykład dr. hab. Waldemara Baraniewskiego (prof. ASP) – „Realizm socjalistyczny w Polsce” oraz zwiedzanie obiektu na warszawskim Powiślu, zaprojektowanego przez Pracownię JEMS Architekci, mieszczącego Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Wydział Rzeźby, Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych (ciężki modernistyczny minimalizm, beton architektoniczny, szkło, stal, terazzo, 2014).

Dzień drugi to wykład dr. Bartłomieja Gutowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Postmodernizm”, prezentacja Iwony Sadach z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brâncușiego w Szczecinie – „Romańskie kościoły pielgrzymkowe. Droga do Santiago de Compostela w średniowieczu i dziś” oraz warsztaty – formułowanie wymagań na egzamin wstępny do szkół plastycznych i budowa zestawów na egzamin dyplomowy z historii sztuki.

I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku reprezentował Marek Mroczkowski, egzaminator maturalny historii sztuki, historii oraz wiedzy o społeczeństwie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej.