Nauczanie hybrydowe w Plastyku

Na podstawie paragrafu 2b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1830) zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkole, a pozostałe zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4. Zgodnie ze wskazaną regulacją i w porozumieniu z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku ustaliła funkcjonowanie szkoły od dnia 19 października 2020 roku zarządzeniami opublikowanymi w dzienniku elektronicznym.