XI Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz” dla kandydatów do szkoły artystycznej

XI edycja konkursu odbędzie się zdalnie, podobnie jak przed rokiem, kiedy to mimo utrudnień pandemicznych uczestniczyli uczniowie z ośmiu aż powiatów.

Jubileuszowa edycja zgromadziła prace uczniów reprezentujących powiaty: ciechanowski, gostyniński, kutnowski, legionowski, lipnowski, nowodworski, płocki, sierpecki, starających się równocześnie o przyjęcie do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Tak duża liczba zainteresowanych , a także artystyczny sukces laureatów skłoniły Zarząd I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku do zorganizowania kolejnej edycji w formule zdalnej.

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska wraz z członkami Rady Artystycznej ustaliła zasady przeprowadzenia XI Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” i przyznania dyplomów oraz ustanowiła nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla tegorocznych kandydatów do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Przeprowadzony będzie w kategorii malarstwa i fotografii. Ocenie Jury XI Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” podlegać będą prace w zakresie wyznaczonym informacją nr 2, która została opublikowana na stronie internetowej Plastyka dnia 24 kwietnia 2021 roku, z zachowaniem terminu nadsyłania prac do dnia 8 maja 2021 roku.

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska wystosowała list otwarty do zainteresowanych uczestników:

Drodzy Kandydaci do szkoły artystycznej,

od wielu lat nasze liceum było organizatorem cieszącego się wielką popularnością konkursu plastycznego „Mój krajobraz”, skierowanego do uczniów klas ósmych szkół na terenie powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

W jubileuszowej edycji zdalnej uczestniczyli uczniowie reprezentujący aż osiem powiatów z obszaru trzech województw. Mam nadzieję, że podobnie liczna grupa entuzjastów dobrej sztuki weźmie udział w jedenastym już konkursie, także w formule zdalnej.

Proponujemy, aby Wasze prace stanęły do XI Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” w dwóch kategoriach: malarskiej i fotograficznej. Liczymy na to, że ze zdwojoną energią ruszycie do pracy. Dyplomy i nagrody czekają. Ich wręczenie odbędzie się podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego 2021/2022.

Życzę udanej rywalizacji

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

mgr Małgorzata Mroczkowska