Zasady i harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku odbędzie się dnia 1 września 2021 roku w następujący sposób:

• godz. 8:00 – rozpoczęcie dla uczniów klas: I A, I B, I C, II A, II B, II C,
• godz. 9:30 – rozpoczęcie dla uczniów klas: III A, III B, III C, III D, III E, IV A.

Bezwzględnie obowiązujące wewnątrzszkolne wytyczne sanitarno-epidemiczne

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na odpowiednią godzinę wyznaczoną dla swojej klasy.
2. Uczniowie z jakimikolwiek objawami chorobowymi pozostają w domu.
3. Uczniowie przychodzą zaopatrzeni w maseczki ochronne zakrywające usta i nos, najlepiej klasy bezpieczeństwa FFP2 (poziom filtracji 94% wg standardów stosowanych w Unii Europejskiej), N95 lub KN95 (poziom filtracji 95% wg standardów stosowanych w Stanach Zjednoczonych i w Chinach), bez zaworu, z wykluczeniem maseczek materiałowych, adaptowanych bandan, chust, apaszek, szali, kominów wielofunkcyjnych etc. Zgodnie ze Stanowiskiem nr 3 Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów do spraw COVID-19 z dnia 19 lutego 2021 roku maski stosowane w pomieszczeniach zamkniętych „winny spełniać przynajmniej wymogi stawiane maskom chirurgicznym”.
4. Uczniowie przychodzą sami – bez rodziców, opiekunów, osób towarzyszących.
5. Przy wchodzeniu do szkoły uczniowie zachowują bezpieczną odległość 1,5 metra i zakładają poprawnie maseczki ochronne zakrywające usta i nos.
6. Bezpośrednio po wejściu do budynku uczniowie korzystają z naściennego bezdotykowego dozownika płynu do dezynfekcji rąk.
7. Po zdezynfekowaniu rąk uczniowie udają się pojedynczo do sali wystawowej (na ścianie przy wejściu po prawej stronie znajduje się bezdotykowy dozownik płynu do dezynfekcji rąk), gdzie niezwłocznie zajmują miejsca siedzące, z wyłączeniem rzędu pierwszego.
8. Uczniowie wchodzący do sali wystawowej zajmują miejsca poczynając od rzędu drugiego, a po jego zapełnieniu trzeciego, następnie czwartego itd.
9. Przesuwanie krzeseł jest niedopuszczalne.
10. Zdjęcie maseczek ochronnych może nastąpić wyłącznie po zajęciu miejsca siedzącego i na czas zajęcia tego miejsca.
11. Po zakończeniu uroczystości uczniowie zakładają maseczki ochronne i wstają z miejsc.
12. Uczniowie wychodzą z sali wystawowej pojedynczo, poczynając od ostatniego rzędu, a kończąc na drugim rzędzie.
13. Podczas wychodzenia z sali wystawowej uczniowie zachowują bezpieczną odległość 1,5 metra i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych (w każdej sali przy wejściu znajduje się naścienny bezdotykowy dozownik płynu do dezynfekcji rąk) na spotkania z wychowawcami:

godz. 8:00
• I A  sala 11
• I B  sala 12
• I C  sala 30
• II A  sala 29
• II B  sala 21
• II C  sala 24

godz. 9:30
• III A  sala 24
• III B  sala 11
• III C  sala 26
• III D  sala 30
• III E  sala 29
• IV A  sala 12