Krzysztof Orankiewicz – wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na plenerze w Kazimierzu Biskupim

Krzysztof Orankiewicz otrzymał wyróżnienie XIX Ogólnopolskiego Pleneru Rysunkowo-Malarskiego im. Krystyny Drążkiewicz dla Najzdolniejszych Uczniów Klas Najstarszych Liceów Plastycznych.

Prestiżowy konkurs jest zwieńczeniem rokrocznie urządzanego w Kazimierzu Biskupim dwutygodniowego pleneru rysunkowo-malarskiego. Uczestniczą w nim najbardziej uzdolnieni uczniowie, wyłonieni spośród 54 liceów plastycznych, jakie funkcjonują w Polsce. Organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zespół Szkół Plastycznych w Kole, wspierany przez Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny, które od lat udziela uczestnikom gościny w pobernardyńskim zespole klasztornym.

Cenne wyróżnienie otrzymał uczeń I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Krzysztof Orankiewicz. Ten młody artysta zanotował już na swym koncie wiele sukcesów, wśród których największym było zdobycie Grand Prix III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowanego przez płocki Plastyk pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jury tegorocznego konkursu przewodniczył prof. Stanisław Wieczorek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członkowie to Wojciech Myjak z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz profesorowie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Józef Drążkiewicz, Bogdan Wojtasiak i Ireneusz Domagała, który podkreślił, iż spotkania malarsko-rysunkowe w plenerze w Kazimierzu Biskupim są dla młodzieży okazją wymiany doświadczeń […] progiem przed wejściem w dorosłe życie zawodowe, gdzie siła konkurencji niekiedy zniewala, ale prawdziwa siła przekazu artystycznego zawsze będzie zwycięska.

Krzysztof Orankiewicz zdołał już wykazać, że jest w stanie sprostać najsilniejszej w kraju konkurencji i wygrywać szlachetną artystyczną rywalizację z najlepszymi. To mistrz obserwacji natury, świetny kolorysta i doskonały organizator przestrzeni malarskiej. Jak sam powiedział: zostałem zauroczony przepięknymi wiejskimi pejzażami, ciekawą architekturą i co najważniejsze bogactwem kolorów. Miejsce to z pewnością zainspiruje każdego artystę. Krzysztof jest uczniem klasy czwartej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, gdzie będzie w 2012 roku bronił dyplom, a potem zdawał maturę. Jego wychowawcą jest artysta-plastyk prof. Anna Macionek-Stańko.


XIX Ogólnopolski plener rysunkowo-malarski im. Krystyny Drążkiewicz