W Plastyku spotkanie i wystawa prac Andrzeja Heidricha – światowej sławy „wielkiego mistrza małej grafiki”

W sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku odbył się wernisaż wystawy ku czci Andrzeja Heidricha – najwybitniejszego żyjącego twórcy grafiki banknotowej na świecie, projektanta wszystkich banknotów emitowanych przez Narodowy Bank Polski od 1975 roku, znaczków Poczty Polskiej, poczt Stolicy Apostolskiej, Królestwa Belgii, Republiki Francuskiej, Niemiec, Królestwa Szwecji, głównego projektanta Wydawnictwa Czytelnik.

Dostojnego gościa powitała Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego. Stwierdziła przy tej okazji ze wzruszeniem, iż dzieła Andrzeja Heidricha towarzyszą nam wszystkim od najmłodszych lat, a banknoty przez niego projektowane służą wielu gościom zgromadzonym w sali wystawowej przez całe dorosłe życie.

Wśród obecnych byli m.in.: Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, której towarzyszyła I Sekretarz Ambasady Jurgita Jankuniene, wybitny polski historyk prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Prezes Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, Jan Milner – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie, Paweł Mieszkowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku, P.T. Członkowie Rady Artystycznej i Rad Pedagogicznych I Prywatnego Liceum Plastycznego, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Gimnazjum oraz uczniowie tych szkół i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Wystawa odbyła się też z okazji X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELONÓW, organizowanego przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki wyżej wymienionych szkół pod patronatem honorowym ambasadorów Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej i Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ambasadora RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Była drugą w kraju po otwartej w siedzibie Narodowego Banku Polskiego wystawie z okazji jubileuszu 50-lecia współpracy Mistrza z bankiem centralnym w Polsce.

Z tego powodu Marcin Kaszuba – Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego skierował list do zgromadzonych, w którym napisał m.in.: Łączenie wiedzy historycznej z problematyką współczesną jest ważnym elementem procesu edukacji młodego pokolenia. Organizowany przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku X Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW jest tego przykładem. Wystawa poświecona twórczości wybitnego grafika i projektanta naszych banknotów p. Andrzeja Heidricha niewątpliwie uświetni uroczystości wręczenia nagród laureatom.

Staraniem Prezesa MKE-A Poczta Polska S.A. wydała pierwsze w 106-letniej historii Jagiellonki znaczki z herbem Szkoły i wizerunkiem Władysława Jagiełły, wzorowanym na banknocie 100 PLN NBP według Andrzeja Heidricha, zaprojektowane przez artystę plastyka Magdalenę Sikorską-Tokarską z I Prywatnego Liceum Plastycznego. Wydany został także stempel z wizerunkiem Władysława Jagiełły, wzorowanym na banknocie 100 PLN NBP według Andrzeja Heidricha, zaprojektowany przez artystę plastyka Macieja Jeziórskiego z I Prywatnego Liceum Plastycznego.

Zgodnie ze scenariuszem Prezesa MKE-A wystawa prezentowała zbiory Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego i Biblioteki Mroczkowskich, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Polskiego Związku Filatelistów.

Były to zrealizowane projekty książek Wydawnictwa Czytelnik, m.in. książki bibliofilskiej serii lat 60. i 70. XX wieku „Poeci polscy”, a także książki Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Pawła Jasienicy, Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Konwickiego, Igora Newerlego.

Zaprezentowano wybitny pod względem edytorskim album wydany przez Narodowy Bank Polski w 50-lecie współpracy: Andrzej Heidrich. Twórca polskich banknotów, wstęp Marek Belka, wyd. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, a także materiał filmowy wydany na płycie DVD: Andrzej Heidrich. Wielki człowiek małej grafiki, scenariusz i reżyseria Beata Hyży-Czołpińska, produkcja Narodowy Bank Polski 2011.

ALBUM NBP HEIDRICH

BROSZURA HEIDRICH

Pokazane zostały wszystkie banknoty wykonane w latach 1974-1993 (w obiegu 1975-1996) w serii „Wielcy Polacy” (w nawiasie nominał): Józef Bem (10), Romuald Traugutt (20), Karol Świerczewski (50), Ludwik Waryński (100), Jarosław Dąbrowski (200), Tadeusz Kościuszko (500), Mikołaj Kopernik (1 000), Mieszko I i Bolesław Chrobry (2 000), Fryderyk Chopin (5 000), Stanisław Wyspiański 10 000), Maria Skłodowska-Curie (20 000), Stanisław Staszic (50 000), Stanisław Moniuszko (100 000), Henryk Sienkiewicz (500 000), Władysław Reymont (1 000 000), Ignacy Jan Paderewski (2 000 000).

W gablocie cieszącej się szczególnym zainteresowaniem leżały oryginalne banknoty (w awersach i rewersach) zaprojektowane w 1994 roku, w obiegu od 1995 roku: Mieszko I (10 PLN), Bolesław I Chrobry (20 PLN), Kazimierz III Wielki (50 PLN), Władysław II Jagiełło (100 PLN), Zygmunt I Stary (200 PLN). Banknoty emitowane w miliardowych nakładach, używane przez miliony Polaków już od siedemnastu lat. Portrety monarchów codziennie ukazujące rodakom potęgę i chwałę Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To wizytówka Narodu i Państwa Polskiego.

Osobny dział wystawy stanowiły znaczki i karty pocztowe oraz koperty FDC. To m.in. słynne znaczki i serie: „Wielcy Polacy” (1961), „Zwierzęta prehistoryczne” (1965), „Malarstwo polskie” (1968), „Odnowa zabytków Krakowa” (1982-1988), „750 rocznica śmierci św. Jadwigi” (1993), „1000-lecie misji Biskupa Wojciecha” (1997), „Bohaterowie Pana Tadeusza” (2000).

Wystawie towarzyszył umieszczony na malarskiej sztaludze świetny plakat autorstwa Mariusza Mokszkiego – utytułowanego już ucznia klasy III I Prywatnego Liceum Plastycznego. Obok niego Mistrz podpisywał swoją książkę: Andrzej Heidrich, Władcy Polski. Akwarele z lat 1994-2005, red. Janusz Parchimowicz Wydawnictwo Nefryt, Szczecin 2008.

Zdjęcia: Joanna Krysztoforska – uczennica III klasy I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku
Kamila Karczewska – uczennica II klasy I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku
Marek Mroczkowski

Bibliografia selektywna
Archiwum Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku
Archiwum Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW
Andrzej Heidrich. Twórca polskich banknotów, wstęp Marek Belka, album w 50-lecie współpracy pana Andrzeja Heidricha z Narodowym Bankiem Polskim, wyd. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011
Andrzej Heidrich. Twórca polskich banknotów, broszura wystawy z okazji 50-lecia współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, wyd. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011
Andrzej Heidrich. Wielki człowiek małej grafiki, film z okazji 50-lecia współpracy Andrzeja Heidricha z Narodowym Bankiem Polskim, scenariusz i reżyseria Beata Hyży-Czołpińska, produkcja Narodowy Bank Polski 2011
Andrzej Heidrich, Władcy Polski. Akwarele z lat 1994-2005, red. Janusz Parchimowicz, wyd. Nefryt, Szczecin 2008
Zygmunt K. Jagodziński, Moi wielcy artyści Czesław Słania, Piotr Naszarkowski, Andrzej Heidrich, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2009
List Andrzeja Heidricha do Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 21 maja 2012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
List Dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego do Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 30 maja 20012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
Teresa Radwańska, Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Jubileuszowo o Jagiellonach, Tygodnik Płocki Nr 25, 19 czerwca 2012
Umowa użyczenia dóbr kultury, zawarta między Towarzystwem Naukowym Płockim a Prezesem Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 8 czerwca 2012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
Umowa użyczenia dóbr kultury, zawarta między Polskim Towarzystwem Numizmatycznym Oddział w Płocku a Prezesem Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 7 czerwca 2012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
Umowa użyczenia dóbr kultury, zawarta między Polskim Związkiem Filatelistycznym Oddział w Płocku a Prezesem Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 6 czerwca 2012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
Wystawa z okazji 50-lecia współpracy Andrzeja Heidricha z Narodowym Bankiem Polskim w dniach 18 listopada – 30 grudnia 2011 roku [przedłużona do 30 czerwca 2012 roku], Oddział Okręgowy NBP w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 4
Wystawa ku czci Andrzeja Heidricha, 12 – 22 czerwca 2012 roku, I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, ul. Sienkiewicza 26