Akademia Sztuk Pięknych – w sali wystawowej Szkół LOGOS

Studenci Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przeprowadzili interesujące warsztaty z udziałem uczniów klas I-IV I Prywatnego Liceum Plastycznego. W spotkaniu mogli też uczestniczyć uczniowie I Prywatnego Gimnazjum artystycznego. Miejscem debaty stała się rewitalizowana właśnie sala wystawowa Szkół LOGOS w Płocku, gdzie następnie odbył się wernisaż, prezentujący dzieła sztuki wystawiane uprzednio w Warszawie.

Spotkanie poprowadził pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia, absolwent I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku (2012) Krzysztof Orankiewicz z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Towarzyszyli mu studenci: Elżbieta Gołowko, Anna Vostruchovaite, Olga Kieliszek, D. W. Karolak, Daniel Gerlach i Karolina Siczek – logistyk.

Nasi goście przedstawili uroki studiowania w stolicy, a w szczególności w tak renomowanej uczelni, jaką jest warszawska Akademia Sztuk Pięknych. Jej początki sięgają 1816 roku, kiedy to Marcello Bacciarelli i Zygmunt Vogel doprowadzili do utworzenia Oddziału Sztuk Pięknych w powstającym wówczas Uniwersytecie Warszawskim.

Nasi goście zaprezentowali materiały multimedialne oraz publikacje i wydawnictwa akademickie. Przybliżyli warunki, jakie trzeba spełnić, by podjąć studia w Akademii Sztuk Pięknych, a także strukturę uczelni, jej wykładowców, programy stypendialne, wyjazdy plenerowe i studyjne, krajowe i zagraniczne. A zatem – studiujmy!